Настройки

Настройките и ограниченията за работа с Profiles са включени в отделен програмен модул Admin. Те осигуряват възможност за:

 • избор на език за работа (български, руски, английски, немски, сръбски, хърватски, румънски, арабски), както и превод на текстовете, ползвани в програмата на други езици;
 • избор на система профили, архивиране на БД, складови документи и оферти;
 • парола за достъп до администриращия модул за ограничения на редактирането на базите данни, потребителските формули, номенклатурата в склада и др.;
 • избор на автоматични циркуляри за рязане на профили (KABAN, ELUMATEC, MURAT и др.);
 • избор на принтер за разпечатване на етикети и др.

Import/Export

 • Експорт на документи във формат .doc, .xls, .dxf.
 • Експорт на резултатите от оптимизацията на профили към двуглави циркуляри.
 • Експорт на разкроя на стъклопакетите към машини за оптимизация и разкрой на стъкла.
 • Импорт на данни (профили, аксесоари, стандарти, обков и др.) от една БД в друга БД.
 • Експорт на данни към външни програми по заявка на клиент.
 • Експорт/импорт на данни между отдалечени офиси.
 • Възможност за работа в мрежа.
Responsive Image