Чертане на конструкции

С Profiles могат да се проектират конструкции с различна степен на сложност: прозорци, врати, балконски врати, окачени фасади, витрини, многокрили с произволен брой крила, плъзгащи, тип “фолксваген”, “хармоника”, арки, трапци, крило в крило и др. Има възможност за:

  • добавяне на допълнителни профили към готова конструкция като подпрозоречна дъска, тръби за обръщане на посоката, пълнежи и т.н., противонасекомни мрежи, ролетни щори;
  • задаване на начин на отваряне: едноосно, двуосно, плъзгащо, с допълнителна фиксация, “хармоника”, “фолксваген” и др.
  • автоматично изравняване на стъклопакетите;
  • автоматично поставяне на аксесоарите по зададен стандарт.

Осигурена е лесна и бърза смяна на размерите на конструкцията, закръгленията при арки, отрезите при трапци, местоположение на делители, ширина на крилата, на всеки етап от проектирането.

Остойностяване

Остойностяването е етап от конструирането, при който се задава видът на профилите и аксесоарите, обков, стъклопакет, цвят на конструкцията.

При създаване на всеки нов обект Profiles автоматично остойностява профилите и аксесоарите в зависимост от избрания стандарт или прототип. При смяна на профилите и аксесоарите автоматично се преизчисляват физическите размери на крила и делители.

Удобство на програмата е възможността за едновременна работа с различни системи профили (алуминий, PVC) без да се налага преконструиране на модулите.

Responsive Image