Конфигуриране на цени

Поради огромното разнообразие на начините за ценообразуване в различните фирми, в CCG Profiles се ползват потребителски формули за калкулация на цената, които всяка фирма изработва сама в зависимост от практиката, която има до въвеждане на Profiles. Те дават възможност за:

  • формиране на отстъпки както за даден модул, така и за цяла поръчка;
  • включване на допълнителни услуги – доставка, монтаж, демонтаж и др.
  • изчисляване на разхода на помощни материали: пяна, дюбели и др.
  • въвеждане на номенклатура с валути и преизчисляване на поръчка в коя да е валута;
  • автоматично преизчисляване на цената на поръчка при едновременна работа с различни системи профили.

Дефинирането на групи (профили, аксесоари) позволява промяна на цените на всички артикули от дадена група едновременно по зададен процент или стойност.

Офериране

CCG Profiles автоматично генерира оферта към клиента като изчислява цената на поръчката по зададената формула. При промяна на формулата автоматично се преизчислява и цената в офертата. Могат да се включат допълнителни разходи за услуги (доставка, монтаж и др.), както и отстъпки за даден модул или за цяла поръчка.

Има възможност при оформяне на офертата да се въведат данни за клиента, коментар и др.

За по-лесно оформяне офертата се експортира във файл с формат .doc (Word, OpenOffice). Предоставена е и възможност за поставяне на фирмено лого и допълнителни атрибути в офертата.

Responsive Image