Възможности

Profiles обхваща голяма част от дейността на фирмите, занимаващи се с производство на конструкции от алуминиеви, PVC и дървени профили.

Drawing and design

Чертане на конструкции

С Profiles могат да се проектират конструкции с различна степен на сложност: прозорци, врати, балконски врати, окачени фасади, витрини, многокрили с произволен брой крила, плъзгащи, тип “фолксваген”, “хармоника”, арки, трапци, крило в крило и др

Проектиране и чертане
bill of materials

Материали

CCG Profiles автоматично изчислява всички необходими за производството материали: профили, аксесоари, обкови, стъкла, стъклопакети; допълнителните профили: подпрозоречни дъски, ролетни щори, противонасекомни мрежи; дължина на дъгата и радиус на огъване при арки, ъгли на рязане при трапци; разхода на помощни материали: пяна, дюбели

Материали и схема
optimization

Оптимизация

Програмата има вградена оптимизация на разкроя на линейните материали (профили) с указване на дължина на пръта, широчина на среза, минимална дължина на остатъка за последващо ползване, експорт на резултата от оптимизацията за управление на автоматизирани циркуляри за разкрой на профили.

Оптимизация и разкрой
pricing

Ценообразуване и оферти

В CCG Profiles се ползват потребителски формули за калкулация на цената, които всяка фирма изработва сама в зависимост от въведените практики. 

Ценообразуване и репорти
profile bases

Бази данни

CCG Profiles е неограничена по отношение на използваните бази данни: работи с всички системи алуминиеви, PVC, дървени профили

Управление на базите
administration

Администриране

Настройките и ограниченията за работа с Profiles са включени в отделен програмен модул Admin.

Модул Admin