Бази Данни с алуминиеви или PVC системи

CCG Profiles е неограничена по отношение на използваните бази данни: работи с всички системи алуминиеви, PVC, дървени профили. Има изградени примерни бази данни на основни системи профили (Altest, Blick, Etem, Europa, Exalco, Kommerling, Profilink, Thyssen, Trocal, Veka, Winhouse и др.) предоставени от производителите/вносителите в България.

Програмата дава възможност на всеки потребител да създава и поддържа база данни на профили и аксесоари с описание на физическите размери на основните профили; цени, валути; брак; база данни на стъкла и стъклопакети. Превключването от една база данни към друга става бързо и лесно. Осигурена е възможност за създаване на обща база данни, съдържаща профили от различен тип (производител/вносител); обединение на две бази данни, допълване на една база данни с профили и аксесоари от друга база данни. При всяка смяна на профилите Profiles автоматично преизчислява физическите размери на конструкцията.

Стандарти

Profiles дава възможност всеки потребител да създава и използва комбинации от необходимите за една конструкция профили и аксесоари – т.нар. Стандарти (рецепти).

Всеки стандарт може да включва различни видове обекти – каса, единична/двойна врата, единичен/двоен/многокрил прозорец, делител и т.н. За всеки обект в стандарта се указват профилите, от които се изработва. Попълват се аксесоарите, които трябва да бъдат включени към обекта. Задават се специфични настройки за всеки обект – застъпвания, корекции по дължина, размер на комплекта, ъгли на сглобка и др.

Работата с готови стандарти е основен начин на работа с програмата, който значително улеснява остойностяването и намалява вероятността за грешки.

Responsive Image