Оптимизация

Програмата има вградена оптимизация на разкроя на линейните материали (профили) с указване на дължина на пръта, широчина на среза, минимална дължина на остатъка за последващо ползване, експорт на резултата от оптимизацията за управление на автоматизирани циркуляри за разкрой на профили.

Оптимизацията свежда до минимум получения при производството брак (в някои случаи под 1%).

Responsive Image